חרדות למידה

כאשר לרקתו של האדם מוצמד אקדח, מובן שקשה לו מאוד לעשות פעולות אינטלקטואליות מורכבות. יש תלמידים שמרגישים מאוימים במצבי הלימוד השונים. יש מהם החוששים מפני שאלה שישאלו אותם בזמן השיעור, וכאשר אכן שואלים אותם הם נאלמים דום ואינם מסוגלים לענות. יש מהם שבשעת מבחן שוכחים את כל מה שלמדו ואינם מסוגלים לענות על אף שליטתם בחומר.

מכיוון שמידת היכולת של התלמיד נמדדת לפי הישגיו, התלמידים האלה עלולים להיתפש כתלמידים חלשים, בעוד שלמעשה ייתכן מאוד שהידע שלהם רב והיכולות שלהם גבוהות אך יש להם קושי בהוצאה לפועל של הקיים.


התמודדות בוגרת עם מצבי קושי לימודי

התמודדות יעילה עם מצבי קושי לימודי מחייבת שלוש יכולות מרכזיות: א.      יכולת לחוות מצבי קושי ואי ידיעה כמצב טבעי, הכרחי וזמני, תוך השקעה בהתמודדות יעילה. מבחן, או למידה המחייבת התמודדות עם תהליכי פיתרון בעיות -  כרוכים בחווית אי ידיעה והתמודדות

טיפול בחרדת מבחנים

א.     לקראת המבחן משננים עם התלמיד את החומר ביעילות – בלי להיכנס לכל מיני דקויות. יש לארגן לו את החומר במתכונת של תשובות על שאלות אפשריות. ב.      לאחר שהחומר מאורגן והתלמיד שינן אותו, מתרגלים בהדרגה חשיפה למצב של מבחן. המטרה