קשב וריכוז

כאשר עייפים מאוד קשה להתמודד עם בעיות מורכבות, כשממהרים מאוד מרגישים קוצר רוח וכשנמצאים במקום רועש מאוד קשה להתמקד במחשבה מעמיקה. אין מדובר בקושי ראשוני אלא בקושי נסיבתי שאינו מאפשר הפעלת מנגנונים קיימים.

באותה מידה, ילד הסובל מקשיי קשב ומצוי במצב פסיבי מתמשך, בלא מוקדי עניין ואתגר מיוחדים, מרגיש ירידת אנרגיה, קוצר רוח, דחף פעולה והיסח דעת מוגבר ואלו מקשים עליו מאוד להתמקד בדברי המורה ולהיערך בצורה יעילה לפתרון בעיות לימודיות. באתר נשתדל להביא את ההסברים לתופעה ואת העקרונות לטיפול יעיל.


רכיבי כוחות הריכוז

רכיבי כוחות הריכוז רכיבי הריכוז העיקריים נחלקים לשניים: א. ריכוז התנהגותי: רמת האנרגיה והשפעתה על טווח הקשב ועל יעילותו. התנגדות למסיחים. בלימת תגובות לא מתאימות. ב. ריכוז לימודי – קשב ניהולי [המערכת האחראית על הפעלת מערכת החשיבה]: קשב ניהולי היקפי: