קרא כצבי 2

קרא כצבי 2

מחבר: מנוחה ברלין
הוצאה לאור: את בש
מטרות הספר:

ספר איכותי נוסף בסדרת ספרי קרא כצבי. הוא צבעוני, מאויר ומכיל סיפורים מעולמם של ילדים.

הספר עוסק בפיתוח הבנת הנקרא ברמת קושי בסיסית על פי עקרונות שיטתו המובנית של ד"ר גד דואר. הוא כולל הנחיות למורה ומבוא עיוני.

נושאי הלימוד בספר כוללים:

  • עיסוק מובנה ומדורג בתחומי השפה: מורפולוגיה – עיסוק בצורנים, סמנטיקה – התמודדות עם מילים קשות ותחביר – חשיפה לסוגי משפטים משועבדים, מחוברים, כוללים ואחרים.
  • עיסוק ברובד העלילה: גיוס ידע עולם, זיהוי ואיתור פרטים, זיהוי רצף התרחשות, פיתוח מיומנות שאילת שאלות וזיהוי תוכן בעל מפורשות משתנה.

מחיר: 60 ₪

מספר עמודים: 282
גודל: 21*24

המלצות: