עזרה בהכנה למבחנים

התלמיד קורא את החומר כמה פעמים עם המלמד. המלמד משלב שאלות מכוונות לפני כל משפט. מיד לאחר סיום פסקה – התלמיד מסכם אותה בעל פה, ולאחר סיום עמוד – הוא מסכם את כל העמוד בעל פה.

המלמד מארגן את החומר לפי נושאים ומקרים (תת-קבוצות).

חוזרים על החומר על ידי שאלות שהמלמד שואל על כל משפט ומשפט.

במטרה לסייע לתלמיד לזכור את הטקסט, המלמד מדגיש בכל קטע מילת מפתח אחת או שתיים המייצגות את הרעיון הכללי של הקטע. לאחר מכן אומר התלמיד מה מזכירה לו כל אחת ממילות מפתח. כדי לזכור את רשימת מילות המפתח, יש לקשור אותן זו לזו ב"שרשרת" שכל מילה בה מזכירה את המילה הבאה (עיינו בספרו של ערן כץ 'סוד הזיכרון המצוין' עמוד 65) או בסיפור אסוציאטיבי (עיינו שם עמוד 192). אשמח להדריך בנושא זה.

בסיום לימוד החומר כולו המלמד מנחה את התלמיד לסכם את החומר מהיבטים שונים.

המלמד מחבר שאלות על החומר, לפי סוג השאלות הנשאלות בכיתה.

המלמד מתרגל עם התלמיד את הבנת הנקרא של השאלות.

המלמד מכוון את התלמיד לזהות את הקטע שאליו קשורה השאלה ולמצוא את התשובה. השלב הזה צריך להיות מדורג:

המלמד מתלבט בין תשובה נמהרת ושטחית ובין תשובה מבוררת ומדויקת, בוחר בתשובה ומנמק.

התלמיד "עוזר" למלמד.

המלמד מודיע לתלמיד שמדי פעם הוא יענה תשובה שגויה ועל התלמיד לתקנו.

התלמיד פועל באופן עצמאי.

המלמד מתרגל עם התלמיד ניסוח תשובות.

בהצלחה!

0